mini jaro / spring 2023

jarní mini je za námi, letní sezóna může odstartovat v plné parádě! bylo to s vámi fantastické, děkujeme, že spolu s námi tvoříte úžasnou mini komunitu a na festivalu tak výjimečnou atmosféru. kolik se prodalo dětského oblečení, hraček a knížek, svačinových boxů a slunečních brýlí? a kolik dámských šatů a kosmetiky nebo cupcaků a kafe? hodně. ale o kvantitě mini rozhodně není. je především o radosti, sounáležitosti a objevování, o kvalitě, kreativitě a udržitelnosti. o tom, že věci na mini pořízené vás a vaše děti a po vás pak další budou těšit dlouhá léta. a že si z festivalu odnesete dobrou náladu, bohatou inspiraci, tipy na dárky a někteří, jak se to u nás často stává, i motivaci k založení vlastní značky či obchodu. užívejte si své mini úlovky, ať už v podobě nakoupených produktů, či vytvořených děl z tvůrčích workshopů, plnými doušky. přejeme vám krásné léto, budeme se na vás těšit opět na podzim 10.-11. listopadu!

the spring edition of mini is over, summer season can start in full swing! It was fantastic to be with you, thank you for creating an amazing mini community with us and such a special atmosphere at the festival. How many children’s clothes, toys and books, snack boxes and sunglasses were sold? and how many women’s dresses and cosmetics or cupcakes and coffee? A lot. But the mini is definitely not about quantity. it’s all about joy, belonging and discovery, about quality, creativity and sustainability. it’s about making sure that the things you buy will be enjoyed by yourself, your children and others after you for years to come. and that you leave the festival in a good mood, rich in inspiration, with tips for gifts and, as often happens here, motivated to start your own brand or shop. enjoy your mini treasures, whether in the form of products purchased or pieces from creative workshops, to the maximum. We look forward to seeing you again in the fall on November 10-11!

photo: © festival mini