prpom – PRvní POMoc

PRPOM je kvalitní výuka první pomoci zážitkovou metodou vedená profesionálními lektory. První pomoc není o vědomostech, ale o dovednostech. A ty se lze naučit jen praxí. „Učíme první pomoc zážitkem na modelových situacích a simulacích, které se tváří velmi reálně. Díky opravdovému zážitku ze simulace získá každý účastník kurzu jistotu v reálných situacích.“ Kurzy vedou vyškolení profesionální lektoři, kteří vás provedou problematikou první pomoci a opraví případné chyby. 

V portfoliu prpom najdete celodenní kurz pro rodiče, víkendový outdoorový pro rodiče s dětmi či krátký intenzivní kurz Zachraň dítě.

na festivalu mini bude mít prpom jednak vlastní stánek, na němž se s jeho činností můžete seznámit a především vás zde do první pomoci přímo zasvětí. a zároveň jejich lektoři povedou v pátek odpoledne v rámci doprovodného programu i zážitkovou přednášku, kterou si rozhodně nenechte ujít!

www.prpom.cz