mini jaro / spring 2024

jarní edice festivalu mini byla fantastická! tolik krásy, tvořivosti, originálních produktů, jedinečných novinek, radosti a rozzářených tváří vystavovatelů a především malých i velkých návštěvníků pod jednou střechou, to se hned tak nevidí. energie v hale 13 v holešovické tržnici doslova tryskala ze všech míst. jsem ráda, že si festival děti maximálně užily, že maminky myslí při nákupech také samy na sebe, že přišlo tentokrát tolik tatínků a že k nám jezdíte opravdu i zdaleka. ze srdce vám děkuji za vaše milá slova plná chvály. mám radost, že mini je živou platformou, díky níž vznikají nová přátelství a spolupráce. ani letos tomu nebylo jinak. a protože se všichni nedočkavě ptáte již na další edici festivalu, pište si do kalendáře: sejdeme se opět v hale 13 na podzim 8.- 9. listopadu! děkuju všem, že jste přišli!

tereza bruthansová, zakladatelka festivalu mini

ps: děkuji celému svému mini týmu, především produkci v čele s kamilou hexnerovou a fotografce adéle zapletalové. mé zvláštní díky patří hlavnímu partnerovi jarní edice – značce attitude .

• • •

the spring edition of the festival mini was amazing! so much beauty, creativity, original products, unique novelties, joy and beaming faces of exhibitors and above all small and large visitors under one roof! I am glad that the children enjoyed the festival to the maximum, that the mothers also think of themselves when shopping, that so many fathers came this time and that you really come from far away. Thank you all from my heart for your kind words of compliments. I am happy that the mini is a dynamic platform thanks to which new friendships and collaborations are formed. This year was no different. And since you are all already asking about the next edition of the festival, mark the following date in your calendar: we will meet again in hall 13 in the autumn on 8-9 November! Thank you all for coming!

tereza bruthansová, festival mini founder

ps: Thanks to my whole mini team, especially the production team headed by kamila hexnerová and the photographer adéla zapletalová. My special thanks go to the main partner of the spring edition – attitude.

  

© photo: festival mini