soolista pro nautis

„Hluk, světlo, neznámé prostředí a spousta cizích lidí. Najednou je toho na tebe moc. Hledáš nějaký pevný bod, jistotu, náznak řádu, který ti přináší klid. Tvoje máma nechápe, co potřebuješ, nebo ti prostě teď hned nedokáže pomoci. A tak si leháš na zem, křičíš, kopeš kolem sebe nebo se schoulíš do ústraní. Už nevíš, jak jinak dát najevo tu tíseň, jak z toho ven. Nezabýváš se tím, co si myslí lidi v tramvaji, obchodě, nebo kde se zrovna nacházíš a asi tě ani nenapadlo, že je možné něco takového brát v potaz. Vidíš, že tvoji rodiče jsou trochu nesví, snad z vyčítavých pohledů či poznámek o nevychovaných dětech. Ale ty víš, že budou s pochopením u tebe tak dlouho, dokud se zase nedostaví pocit klidu.“

nový projekt SPEKTRUM, jenž se zrodil ze spolupráce české značky soolista a národního ústavu pro autismus nautis, představí na říjnovém festivalu mini unikátní charitativní módní kolekci. Jejím středobodem je model tzv. Komunikačního trička, funkční pomůcky napomáhající rozvinutí komunikace mezi dítětem, které má poruchu autistického spektra a rodičem nebo jeho blízkým. Komunikační tričko vzniklo jako alternativa ke komunikačním kartičkám, které jsou běžně pro náhradní komunikaci využívány. tričko doprovází módní kolekce v ostře modré, barvě sebevyjádření, s autorskou textilií „Krajina duše a vesmír prožitků“. Ta vynáší do popředí téma jinakosti a diverzity lidské senzitivity, projevu a komunikace. Autorkou ilustrací je přední umělkyně maria makeeva.

Výtěžek z prodeje kolekce poputuje na navýšení kapacity rané péče NAUTIS, který má za cíl rozšíření povědomí o problematice autismu a pomoc rodinám autistických dětí.

jedním z patronů projektu spektrum je tereza bruthansová, zakladatelka a ředitelka festivalu mini.

https://nautis.cz/cz

https://soolista.cz