la škola

hudební škola, která vede děti k autorské práci již od nejnižšího věku. Pracujeme s vlastními texty písní, říkadel a rytmických souzvuků.
Děti získávají odvahu samy přicházet s vlastními nápady a zahrát si na cokoliv kolem sebe. Přirozeně tak objevují své vlastní hudební umění. Až jsou schopné zahrát si na nástroj, složit improvizovanou hudbu nebo text, stát se součástí hudebního příběhu. tentokát la škola na festivalu nepovede jen hodiny hudební improvizace v rámci doprovodného programu, ale bude mít též stánek, na němž představí své originální hudební nástroje la-stroje.

http://www.laskola.cz