Kristýna Janáčková

„PřÍBěH O MATEřSTVÍ, KTERÝ ZAčÍNÁ V DEN, KDY JSTE POčALI DÍTě A KONčÍ S LOUčENÍm SE S PRVNÍ TřÍDOU NA ZÁKLADNÍ šKOLE.
PřÍBěH, KTERÝ ZACHYCUJE NEJEN PRENATÁLNÍ OBDOBÍ, ALE I PRVNÍCH KRÁSNÝCH A PRO VAšE DÍTě NEsMÍRNě DůLEžITÝCH SEDM LET JEHO žIVOTA. 

PřÍBěH, O KTERÉM JSTE SNILI A NYNÍ JEJ SKUTEčNě PROžÍVÁTE. PřÍBěH BEZPODMÍNEčNÉ LÁSKY A ZÁŽITKů, KTERÉ VÁS POTKALY A O KTERÉ BYSTE NEMěLA PřIJÍT.
PřÍBěH, VE KTERÉM JSTE SE NEBÁLA ODHALIT SVÉ POCITY A EMOCE. PřÍBěH, KTERÝ JE PřÍBěHem I VAšEHO DÍTěTE. 

DENÍK „S LÁSKOU, MÁMA“ SE STÁVÁ NEOCENITELNOU STUDNICÍ VZPOMÍNEK A POZNATKŮ PRO VAšE DÍTě, KTERÉ SI K NÍ JEDNOU SEDNE A BUDE Z NÍ čERPAT TO NEJVZÁCNěJšÍ. PřÍBěH O VÁS DVOU. O NěM. O VÁS. O VAšÍ RODINě. MůžE V NÍ NALéZT ODPOVěDI NA SVé OTÁZKY, VšE POTřEBNÉ, CO SE ODEHRÁLO V čASECH, KTERÉ SI NEMůŽE PAMATOVAT.
BUDE PRO NěJ NEPOPSATELNě KRÁSNÉ čÍST SI O VAšICH POCITECH, PROTOžE VšE, CO JSTE PROžÍVALA VY, PROžÍVALO S VÁMI I VAšE DÍTě. PRO NěJ JE TO VELKÝ DAR, PRO VÁS I DOST MOžNÁ VELMI PřÍNOSNÁ TERAPIE, PROTOžE MATEřSTVÍ NENÍ JEN PROCHÁZKOU RůŽOVOU ZAHRADOU.
NEZAPOMÍNEJME.“

Autorkou ilustrací v knize  je  ilustrátorka bára z nikolajky.

www.instagram.com/kristyna_janackova_official/