Fingercar

Autíčko FINGERCAR je pomůcka z kvalitního výběrového dřeva, která cíleně rozvíjí soustředění, motorické a kreativní schopnosti dítěte. Patří mezi antistresové hračky a podle našich zkušeností je velmi oblíbená jak mezi rodiči tak především ve školách a školkách. Nejde o klasické autíčko na hraní. Jde o terapeutickou pomůcku, již do své výuky zařazuje čím dál více pedagogů a terapeutů.

Dnešní děti mají kolem sebe tolik podnětů, že jejich pozornost často utíká od jednoho ke druhému. Díky tomu jsou nesoustředěné. Pár minut jízdy s tímto unikátním autíčkem osvěží mozek a vrátí ho do přítomnosti.

✓ Zlepšuje soustředění (i u jedinců s ADHD)

✓ Rozvíjí kreativitu (děti milují, když si mohou nakreslit či postavit svou vlastní dráhu)

✓ Posiluje jemnou motoriku

✓ Uleví ve stresových situacích, kterých je bohužel v současné době všude plno a doléhají na dospělé i děti

✓ Pomáhá relaxovat, protože na chvíli zapomenete na okolní svět

✓ Poctivá dřevěná hračka, která se vyrábí z nejlepšího dřeva a v České republice

Fingercar získal certifikát na základě testů provedených rakouským institutem zdraví BESA. Testuje se především působení výrobku na osoby s deregulovaným energeticko-informačním systémem – v našem případě to byly děti s poruchami pozornosti a děti s poruchami v oblasti motoriky. Testování u těchto dětí jednoznačně prokázalo, že práce s FINGERCAR má na výše uvedené poruchy pozitivní účinek. Děti byly klidnější, soustředěné, zlepšily se jejich motoricko-koordinační schopnosti, a navíc měly z práce s FINGERCAR radost.

www.fingercar.com

1 l-2 l-3 l-4 l-5 l-6 v-1fingercar-collage