Cvičení se sportovní akademií MINI HEROES (3–4 roky – bez rodičů)

sobota 2. 12. 14:00–15:00

3-4 roky – U dětí této věkové skupiny se již hodně zaměřujeme na všestranný pohybový rozvoj a gymnastické minimum. Děti již samostatně pracují s míči pomocí rukou i nohou, trénují složitější gymnastické prvky s vlastní vahou a společně s instruktory objevují gymnastické nářadí. Vždy dbáme na správné držení těla a děti neustále rozvíjíme jemnou motoriku dětí. Učí se pracovat ve skupině, pomáhat si, hrát podle pravidel a prohlubují v sobě radost z přirozeného pohybu.
MINI HEROES – Sportovní akademie MINI HEROES představuje lekce pro děti od 4 měsíců do 6 let. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů děti získávají základní pohybové znalosti, rozvíjejí svůj stabilizační systém, učí se zdravému pohybu a rodiče získají návod jak s dětmi správně trénovat i doma. 
Od 4 měsíců do 3 let cvičí děti na lekcích v doprovodu rodiče. Ve skupinách pro starší hrdiny, děti cvičí samostatně pod odborným dohledem a vedením instruktora.

vstupné: ZDARMA

www.miniheroes.cz

3-4_roky